Adwokat i radca prawny – podobieństwa i różnice

Kwestia tego, czym różni się radca prawny od adwokata, zazwyczaj zaczyna nas zastanawiać wtedy, gdy potrzebujemy skorzystać z usług doświadczonego prawnika. Dziś kilka słów o tym, czym różnią się osoby po każdej z tych aplikacji, a także który będzie lepszym wyborem w konkretnej sytuacji: radca prawny czy adwokat?

Kto uzyskuje tytuł prawnika?

Na wstępie należy zaznaczyć, że przed rozpoczęciem aplikacji, każdy przyszły sędzia, radca prawny, adwokat czy prokurator musi ukończyć studia prawnicze. Po nich rozpoczyna się aplikacja, która pozwala na uzyskanie któregoś z wyżej określonych tytułów. Po samych studiach – mamy do czynienia po prostu z prawnikiem.

Osoba, która ukończyła jedynie studia prawnicze, a nie ukończyła aplikacji, nie może posługiwać się żadnym ze wspomnianych tytułów: określanie się mianem prawnika czy radcy prawnego bez ukończenia aplikacji jest po prostu oszustwem.

Kim jest adwokat?

Wszelkie kwestie związane z wykonywaniem zawodu adwokata są uregulowane w ustawie prawo o adwokaturze. Według tych przepisów, zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności – na udzielaniu porad prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych, przygotowywaniu opinii, a także występowaniu w imieniu swojego klienta przed sądami oraz urzędami.

Zawód ten może być wykonywany dopiero po uzyskaniu wpisu na listę adwokatów. Ta z kolei jest prowadzona przez Okręgowe Rady Adwokackie, a wpis jest dokonywany dopiero po ukończeniu 3-letniej aplikacji. Warto przy tym nadmienić, że uzyskanie wpisu nie zachodzi automatycznie i to sam adwokat musi wystąpić do Okręgowej Rady Adwokackiej o wpisanie go na listę. Nieuzyskanie tego wpisu od razu nie wpływa w żaden sposób na posiadane przez adwokata uprawnienia, jednak może podważać jego wiarygodność w oczach klientów.

Radca prawny – definicja

Jeśli zaś chodzi o zawód radcy prawnego, jest on uregulowany w ustawie o radcach prawnych, gdzie można znaleźć informację, że zadaniem każdego z nich jest udzielanie pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad oraz konsultacji prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych, udzielaniu konsultacji w zakresie prawa, a także występowaniu przed sądami oraz urzędami w imieniu swojego klienta.

Jak widać, zakres obowiązków radcy prawnego nie różni się szczególnie od czynności, jakie w imieniu swojego klienta może podejmować adwokat. Czym zatem różnią się obydwa zawody?

Adwokat i radca prawny – różnice

Przed nowelizacją obecnie obowiązujących przepisów, pomiędzy adwokatem a radcą prawnym istniała znacząca różnica, która sprawiała, że dla niektórych kategorii osób potrzebujących pomocy prawnej radca po prostu nie był wystarczający. Osoby, które ukończyły aplikację radcowską nie były bowiem uprawnione do występowania przed sądami, jednak obecnie mają także taką możliwość.

Tak naprawdę, na chwilę obecną jedyną różnicą pomiędzy tymi zawodami jest forma zatrudnienia, jaką mogą podjąć radca i adwokat. Ten pierwszy może być zatrudniany w ramach umowy o pracę, podczas gdy drugi – zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może pracować w oparciu o tę formę zatrudnienia.